SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA LC JÆREN

Hvem kan søke?
Lokale lag, foreninger og organisasjoner som jobber for barn og unge i kommunene Klepp, Time og Hå.
Lag, foreninger og organisasjoner på region- eller fylkesplan som jobber for barn og unge i kommunene Klepp, Time og Hå og som ikke har lokallag i kommunen.

Tildeling av økonomisk støtte blir foretatt i januar og  september.

 

Slik gjør du:

Hent opp skjemaet under. Når du har fyllt ut alle feltene i skjemaet, lagrer du det som en pdf-fil på din pc. Send det som vedlegg til jaeren@lions.no

 

Hilsen styret i LC Jæren